THE ZAMBIANS

Een school met eigen internaat, bibliotheek, computerruimte, waar jongeren de gewassen eten van eigen land. Een school waar jongeren niet alleen een vak leren, maar ook die ondernemingsvaardigheden verwerven, waarmee ze een eigen bedrijfje kunnen starten. Een school waar jongeren uit zeer arme families de mogelijkheid krijgen om aan die armoede te ontsnappen. Een school waar studenten een officieel certificaat/diploma halen, waar ze mee door kunnen stromen naar het hoger onderwijs.

Met ondersteuning van Student Kick-Off krijgen deze jongeren een kans om die vakopleiding te volgen en die droom werkelijkheid te laten worden.

Door het gebrek aan kansen voor de jeugd en ook vanwege een tekort aan geschoolde vakmensen, begon ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ (GKMT) eind 2011 met de bouw van haar eerste middelbare vakschool in het district. Het George Korsten Vocational Training College1 (GKVTC) biedt, wanneer geheel afgerond, ruimte aan 500 voltijd studenten in een tiental opleidingen en een honderdtal deeltijd studenten (volwassenen en kleine boeren). Een unieke school voor landbouw en techniek met een duidelijke visie op duurzaamheid wat betreft bouw, onderwijs en zelfvoorzienendheid. Het project bood de afgelopen vijf jaar voltijd werkgelegenheid aan een veertigtal lokale mensen.

Het GKVTC wordt gebouwd in fasen. GKMT vraagt uw hulp bij het afbouwen van het derde praktijklokaal. Praktijklokaal 3 zal mede ingericht worden ten behoeve van de opleiding “Voedselverwerking”. Jongeren leren hier hoe ze primaire producten, zoals tomaten, mango’s en pinda’s kunnen verwerken tot sappen, puree’s , pindakaas en gedroogde producten. Ze leren hoe ze aan genoemde gewassen die veel verbouwd worden in de omgeving, toegevoegde waarde kunnen geven door ze te verwerken tot een tweede product. Hierdoor wordt de opbrengst verhoogd en zijn producten veel langer houdbaar. Uiteindelijk verhoogt dit de voedselzekerheid.

Voor praktijklokaal drie is in totaal €9890.00 euro nodig. Elke bijdrage wordt door Wilde Ganzen aangevuld met 50%. De uitvoering van het derde praktijklokaal zal ongeveer vier maanden in beslag nemen

DE KATROL

De Katrol wil kinderen uit kwetsbare gezinnen een kansrijkere toekomst te bieden via studie en gezinsondersteuning aan huis. Aan de hand van laagdrempelige ondersteuning bij de gezinnen thuis gaan studenten uit sociale, pedagogische opleidingen aan de slag met de hulpvraag van kinderen en ouders.

Op deze manier wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen bij de kinderen en wordt tijd en ruimte gemaakt voor het ontdekken van hun talenten en het verder ontplooien van hun vaardigheden.

Ouders kunnen rekenen op ondersteuning bij hun struggles in het dagelijkse leven. Studenten en ankerfiguren gaan samen met de ouders op pad en zorgen ervoor dat ouders drempels durven en kunnen overwinnen. Op empowerende wijze wordt ouderbetrokkenheid gestimuleerd en krijgen ouders tips en tricks aangereikt om zelf meer vat te krijgen op hun gezinsleven.

De studenten worden gedurende hun stagetraject zeer nauw opgevolgd en gecoacht door een ankerfiguur. Deze professionele kracht is de vertrouwensfiguur binnen het gezin en tegelijkertijd de stagebegeleider van de student. Studenten krijgen op deze manier de kans om tijdens hun opleiding aan den lijve te ondervinden wat het betekent om in een kwetsbaar gezin op te groeien en krijgen meer zicht op alle mogelijke drempels waarmee een kwetsbaar gezin kan worden geconfronteerd. Op die manier kunnen toekomstige hulpverleners en leerkrachten hun opgedane kennis omzetten in de praktijk en onder leiding van de ankerfiguur hun professionele identiteit verder ontplooien.

Er zijn ondertussen heel wat Katrolwerkingen actief in Vlaanderen. Wil je meer weten over onze visie en missie of wil je weten of er ook een Katrolwerking actief is binnen jouw regio? Neem een kijkje op www.dekatrol.org of neem contact op met Katrien Sabbe 0472705221[email protected]

Kompanjon vzw

Kompanjon VZW is een Gentse organisatie die ongelijkheid in het onderwijs bestrijdt via studie- en opvoedingsondersteuning aan huis.

Gentse studenten worden gekoppeld aan kwetsbare Gentse gezinnen, en gaan wekelijks aan huis om één of meerdere kinderen te ondersteunen bij het schoolwerk en de opvoeding. De student betrekt en ondersteunt de ouders opdat zij sterker staan in het opvolgen van hun kinderen en in het contact met de school.

De coaches van Kompanjon vzw ondersteunen de ouders en de studenten gedurende dit proces.

Meer info kan je vinden op www.kompanjon.be

Finado

FINADO biedt hulp op het vlak van gezondheid, onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen, aan de meest kwetsbare gezinnen in de gemeenschap. Bij het organiseren van projecten wordt de doelgroep nauw bij het project betrokken. Hulp is trouwens succesvoller wanneer de lokale gemeenschappen zelf met voorstellen en ideeën komen. In vele gevallen gaat het om een school(tje), een initiatief van eigen mensen, die haast zonder middelen trachten onderwijs te verschaffen aan de kinderen in het dorp.

FINADO besteedt extra aandacht aan onderwijs. Toegang tot onderwijs is niet alleen een basisrecht voor kinderen, het is ook een van de Millennium-doelstellingen. Onderwijs is de basis voor de toekomst in een minder ontwikkeld land, zoals Haïti, Vietnam en Ethiopië. De scholen zijn een essentieel maatschappelijk ankerpunt in de regio‘s waar FINADO peterschappen heeft.

Zij bieden basisvoorzieningen zoals voeding, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg voor de kinderen van de volledige gemeenschap. De scholen doen bovendien dienst als gemeenschapslokaal voor onderricht en gezondheidszorg. Alle scholen worden uitgerust met watervoorziening en latrines. Wij zijn van plan om de middelen te investeren in ons meest recente schoolproject: Yeka Wolya.  Ook vorig jaar gingen de middelen van SKO naar dat project, dat toen trouwens door enkele van de organisatoren van SKO bezocht is.

VZW afractie

Sinds 2006 zet Afractie zich in voor de bestrijding van de armoede en het bevorderen van de kinderrechten in Senegal. Vooreerst richten wij ons op de problematiek van de straatkinderen in Senegal door het (financieel) ondersteunen van een opvangcentrum in Yoff, een voorstad van Dakar (hoofdstad van Senegal). Het huis wordt beheerd door de Association “And Taxawu Xaleyi” (ATAX) en uitgebaat door 5 lokale medewerkers.

ATAX focust op educatie en het verhogen van leerkansen van kinderen. Tevens wordt tegemoet gekomen aan een aantal basisbehoeften zoals (gezonde) voeding, medische verzorging, ontspanning, sport en spel. Sinds 2016 wil men de oudere kinderen, die geen toegang hebben tot het reguliere onderwijs, de kans geven om een beroep aan te leren. Daartoe organiseert het opvanghuis in Yoff diverse workshops (elektriciteit, informatica, kleermaker, …) om ze kennis te laten maken met verschillende beroepen en zo deze adolescenten op weg te zetten naar een stage bij lokale bedrijfjes. De hoop bestaat om op langere termijn een eigen sociale tuinbouwonderneming uit te bouwen waar straatkinderen stage kunnen doen om te leren omgaan met verschillende dieren en gewassen, en zo tevens een opbrengst te genereren ten voordele van de werking van het opvanghuis.

Sinds 2015 ondersteunen we ook een opvangproject voor bedelkinderen in Thiès en van weeskinderen in Mandera via de plaatselijke organisatie Djar Djal.

Om dit allemaal mogelijk te maken, stort Afractie maandelijks een werkbudget. Dankzij subsidies, sponsors en de organisatie van activiteiten slaagt Afractie erin om de projecten in Senegal draaiende te houden. Dankzij de inzet van de vaste Senegalese medewerkers en tal van vrijwilligers, hier en in Senegal, heeft het project een soliede basis om verder te groeien.

Maar er is nog veel, heel veel werk…

Meer informatie? Neem zeker een kijkje op onze website www.afractie.be of onze Facebookpagina.

Oye lena

Oye LENA is een onderwijsproject in Curahuasi, in het hartje van het Andesgebergte op 2.600 meter hoogte. Het project is gesticht in april 2012 en is sinds 08 februari 2013 een officieel geregistreerde NGO in Peru.

Oye LENA staat voor “Oye Loquitas EN Acción!”, hetgeen (erg vrij vertaald) betekent: “Hoor eens, wij ondernemen actie!”

Ons project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden, kinderen of jongeren met een handicap en kinderen in rurale gebieden moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.